Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul., příspěvková organizace

Facebook

Vítejte v naší školičce

Mateřská škola je čtyřtřídní s jednou třídou pro děti se specializovanými vzdělávacími potřebami (logopedickými). Je tvořena dvěma budovami vzdálenými od sebe asi 200m. Bartuškova a Lidická, jejichž součástí je školní jídelna. Kolem každé budovy je rozsáhlá školní zahrada. Obě budovy jsou dvoupodlažní. Obě budovy školy byly v minulých školních letech kapacitně plně vytíženy. V letošním školním roce je zapsáno 88 dětí v heterogenních třídách, o které pečuje 8 kvalifikovaných pedagogických pracovnic, 4 pracovnice ŠJ a 4 pracovnice provozního personálu. Hospodářka školy a vedoucí ŠJ zajišťuje obě pracoviště.
Součástí každé budovy školy je školní kuchyně.
Mateřská škola je umístěna v lokalitě, která umožňuje vycházky do přírody- v těsné blízkosti školy je les, park a Libušino údolí s potokem.

Kde nás najdete

Bartuškova 886
674 01, Třebíč

IČ: 70940258
DIČ: CZ70940258
GSM: 736 683 231
Tel.: 568 850 585
E-mail: ms.bartuskova@tiscali.cz
Zobrazit na mapě

Aktuálně pro maminky a tatínky

více aktualit

                Pohled na budovy obou pracovišť